دیستروفی میوتونی

دیستروفی میوتونی

دیستروفی میوتونی یک نوع بیماری ارثی است. به عبارت دیگر دیستروفی یک اختلال عضلانی است که بر عضلات و سایر سیستم های بدن تأثیر می گذارد. در بیماری دیستروفی میوتونی آسیب های در بخش های مختلف بدن به ایجاد می شود. افرادی که مبتلا به دیستروفی میوتونیک هستند دچار تحلیل عضلانی و ضعف در ساق […]