نقص ایمنی ترکیبی شدید یا SCID

مقدمه نقص ایمنی ترکیبی شدید یا SCID، به عنوان آگاماگلوبولینمی نوع سوئیسی نیز شناخته می‌شود، شایع ترین اختلال ارثی ایمنی اکتسابی با واسطه سلول است. نوزادان مبتلا به SCID در بدو تولد سالم به نظر می رسند اما بسیار مستعد ابتلا به عفونت های شدید هستند. به همین دلیل در محفظه ای استریل و بدون تماس با محیط اطراف […]