بازدید هیئت رئیسه محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از بخش آزمایشگاهی شرکت ایلیا زیست فناور (آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ویرا)

فهرست مطالب

 

جناب آقای دکتر جواد محمدی ریاست محترم پژوهشگاه ، جناب آقای دکتر محمد حسین صنعتی عضو هیئت علمی، جناب آقای دکتر محمد علی ملبوبی معاونت فناوری پژوهشگاه، سرکار خانم دکتر عباسی ریاست کلینیک پژوهشگاه و جمعی از مدیران ارشد پژوهشگاه ملی ژنتیک از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ویرا بازدید به عمل آوردند.
هیات محترم رییسه پژوهشگاه در بازدید خود از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ویرا، از تکنولوژی های نوین این آزمایشگاه دیدن کردند.
در این جلسه از فناوری تعیین پروفایل HLA با استفاده از تکنولوژی NGS که به طور اختصاصی در دپارتمان تخصصی توالی یابی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ویرا بومی سازی شده است بازدید بعمل آمد. همچنین دیگر دستاوردهای آزمایشگاه ویرا مانند هوش مصنوعی آنالیز داده‌های ژنتیکی (WES) نیز به افراد حاضر در بازدید ارائه شد.