اخبار

هزینه مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک

موضوع امروز ما در وبسایت ویراژنتیک در ارتباط با هزینه مشاوره ژنتیک است. مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش مربوط به آن‌ از تاریخی که نمونه

ادامه مطلب »
نوبت دهی مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک به گونه ای است که معمولا فرآیندهای بارداری و اتفاقات آن و بیماری مادر در نظر گرفته می شود. یک مشاور ژنتیک معتبر

ادامه مطلب »
آزمایش NIPT

آزمایش NIPT

آزمایش NIPT آزمایشی است که نشان می دهد کودک شما دچار نقائص کروموزومی هست یا خیر. آزمایش NIPT کودک شما را از نظر وضعیت سلامت

ادامه مطلب »
آزمایش آمنیوسنتز 

آزمایش آمنیوسنتز 

آزمایش آمنیوسنتز یکی از انواع آزمایشات است که بیشتر برای مشخص شدن اتفاقات قبل از بارداری و تولد فرزند است. آمنیوسنتز آزمایشی است که ممکن

ادامه مطلب »
بیماری تالاسمی

بیماری تالاسمی

بیماری تالاسمی جز انواعی از بیماری های ارثی اینکه می تواند به خاطر مشکلات ژنتیکی در گذشته بین اعضای خانواده شما اتفاق بیفتد. تالاسمی یک

ادامه مطلب »
آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیک می تواند برای تعیین اعلام پدر و فرزندی، بیماری های ژنتیکی و غیره صورت می گیرد. این آزمایش بیشتر حول محور انواعی از

ادامه مطلب »