HLA typing Class I,II، تعیین پروفایل HLA با رزولوشن پایین و یا HLA Typing Low Resolution

فهرست مطالب

تشخیص ژنتیکی پروفایل HLA با رزولوشن پایین

مقدمه

آنتی‌ژن‌های لوکوسیت انسانی (HLA) بخشی از سیستم ایمنی بدن انسان هستند که نقش کلیدی در تشخیص سلول‌های خودی و غیرخودی دارند. پروفایل HLA برای تطبیق پیوند اعضا، تشخیص بیماری‌های خودایمنی، و مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌ها بسیار مهم است. در آزمایشگاه ویرا HLA Typing Low Resolution با دقت و صحت بالایی به متقاضیان گرامی ارائه می شود.

تشخیص HLA با رزولوشن پایین (HLA Typing Low Resolution) به معنای شناسایی گروه‌های ژنی اصلی (مثلاً HLA-A*02) بدون تعیین دقیق زیرگروه‌های ژنی (مثلاً HLA-A*02:01).

روش‌های تشخیص HLA با رزولوشن پایین

تشخیص HLA با رزولوشن پایین از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند:

1. PCR با پرایمرهای اختصاصی توالی (SSP-PCR):
در این روش، پرایمرهایی طراحی می‌شوند که توالی‌های مشخصی از ژن‌های HLA را هدف قرار می‌دهند. محصولات PCR سپس با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز تحلیل می‌شوند. این روش به دلیل دقت بالا و قابلیت تشخیص گروه‌های ژنی اصلی HLA بسیار محبوب است.

2. هیبریداسیون با استفاده از پروب‌های اختصاصی توالی (SSO):
در این روش، توالی‌های DNA با پروب‌های اختصاصی که به توالی‌های مشخص HLA متصل می‌شوند، هیبرید می‌شوند. هیبریداسیون مثبت به معنای حضور آن توالی خاص در نمونه است. این روش قابلیت تشخیص چندین گروه ژنی را به طور همزمان دارد.

3. توالی‌یابی مستقیم:
با استفاده از تکنولوژی سکانس‌یابی نسل اول (Sanger) یا نسل جدید (Next-Generation Sequencing)، می‌توان توالی‌های ژنی HLA را به طور مستقیم تعیین کرد. اگرچه این روش‌ها بیشتر برای تشخیص HLA با رزولوشن بالا به کار می‌روند، اما می‌توانند برای رزولوشن پایین نیز استفاده شوند.

 

 

کاربردها و اهمیت تشخیص HLA با رزولوشن پایین

تشخیص HLA با رزولوشن پایین کاربردهای فراوانی در زمینه‌های مختلف پزشکی و تحقیقاتی دارد:

1. تطبیق پیوند اعضا:
تطبیق صحیح HLA بین دهنده و گیرنده پیوند برای جلوگیری از پس زدن پیوند بسیار مهم است. رزولوشن پایین برای تطبیق اولیه کافی است و در صورت نیاز به دقت بیشتر، از رزولوشن بالا استفاده می‌شود.

2. تشخیص بیماری‌های خودایمنی:
برخی بیماری‌های خودایمنی با گروه‌های ژنی خاص HLA ارتباط دارند. تشخیص HLA با رزولوشن پایین می‌تواند به شناسایی افرادی که در معرض خطر بالاتر این بیماری‌ها هستند کمک کند.

3. مطالعات اپیدمیولوژیک و ژنتیکی:
تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف با استفاده از پروفایل HLA بررسی می‌شود. این مطالعات به درک بهتر از تنوع ژنتیکی و ارتباطات ژنی کمک می‌کنند.

نتیجه‌گیری

تشخیص ژنتیکی پروفایل HLA با رزولوشن پایین یکی از ابزارهای مهم در پزشکی مدرن است که در تطبیق پیوند، تشخیص بیماری‌ها و مطالعات ژنتیکی کاربرد دارد. استفاده از تکنولوژی‌های مختلف مانند SSP-PCR، SSO و سکانس‌یابی به تشخیص دقیق و کارآمد کمک می‌کند. این روش‌ها امکان تشخیص سریع و موثر گروه‌های ژنی اصلی HLA را فراهم می‌کنند که برای بسیاری از کاربردهای بالینی و تحقیقاتی ضروری است.

در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ویرا تعیین پروفایل HLA با رزولوشن پایین با استفاده از بهترین کیت موجود در بازار انجام میشود.  تعیین آلل های HLA یا تست HLA typing Class I,II با بهرهمندی از کیت های مولکولی کمپانی BAG Healthcare به روش SSP) Sequence Specific Primer) قابل انجام می باشد.